Pelancaran Rumah Contoh P1F

0 Comments


Felda Lurah Bilut, 04 Februari 2018

Rumah contoh P1F di Felda Lurah Bilut, Bentong dibuka untuk kunjungan orang rami pada Februari 4, 2018 dan mendapat sambutan yang baik daripada penduduk-penduduk setempat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *