. Konsep Pembangunan.

Keilmuan

Penekanan terhadap pembangunan modal insan yang bersepadu melalui aspek perancangan spatial dan memberi peruntukan untuk kemudahan pendidikan yang secara langsung menyumbang kepada pencapaian tahap modal insan yang tinggi​

Kehijauan

Inisiatif yang digiatkan oleh P1F dengan pengamalan konsep kehijauan melalui rekabentuk kejiranan termasuk penghematan kepada kepadatan sederhana, reka bentuk komponen berskala manusia, komponen hijau bersepadu dan sebagainya.

Kesejahteraan

Pembentukan kejiranan yang erat perhubungannya melalui pengukuhan semangat kejiranan dan kekitaan dengan peruntukan ruang-ruang positif yang tahap kesampaiannya tinggi; menggalakkan aktiviti sosial dan interaksi dalam pembangunan P1F. ​

 

Kemampanan

P1F mengamalkan pembangunan lestari yang berupaya memenuhi keperluan generasi akan datang melalui penyandaran kepada sistem pengangkutan yang efisien, pengekalan dan pemeliharaan elemen semulajadi serta galakan kepada pembangunan ‘terrain’.

 

Buletin

View Bulletin

Pendaftaran